BENEFITA - WSPARCIE W FINANSOWANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH
 
BENEFITA to miejsce gdzie kompleksowo zajmujemy się obsługą finansowania zadań publicznych
 
Pracują z nami specjaliści: prawnicy i ekonomiści – praktycy z wieloletnim doświadczeniem.

Zajmujemy się:
- zagadnieniami związanymi z finansowaniem zadań publicznych 
- wyliczaniem prawidłowej wysokości dotacji,
- sprawdzaniem prawidłowości uchwał rad gmin w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji
- postępowaniem sądowym i administracyjnym,
- reprezentowaniem podmiotów w trakcie kontroli,
- stosowaniem optymalizacji podatkowych.

 

Monika Napierska
tel. 602 415 202

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Benefita Sp. z o.o.

Al.Niepodległości 245/75

02-009 Warszawa

 

Adres biura:

Rakietników 8

02-495 Warszawa

 


Benefita Sp. z o.o. jest spółką zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000099505, kapitał zakładowy 5.000 PLN w pełni opłacony, 
NIP 7010413517,  z siedzibą 02-009 Warszawa, Al. Niepodległości 245 lok. 75