REPREZENTOWANIE PRZEDSZKOLA W TRAKCIE KONTROLI GMINY DOTYCZĄCEJ PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA DOTACJI

 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie przedszkoli w zakresie prowadzenia spraw związanych z kontrolami gmin w zakresie wydatkowania przekazanej dotacji, mamy przyjemność zaprezentować Państwu usługę polegającą na reprezentowaniu organu prowadzącego przedszkole przed organem samorządowym w trakcie kontroli.


Korzyści:

- Wykluczenie właściciela przedszkola z procesu kontrolnego
- Przeniesienie sposobu kontroli na tryb korespondencyjny co pozwala na rozważenie zasadności żądań kontrolującego
- Przekazywanie tylko dokumentacji niezbędnej podczas kontroli
- Pełna obsługa prawna czynności związanych z protokołem pokontrolnym i ew. konsekwencjami kontroli
- Obsługa na terenie całego kraju

Cena:

Do uzgodnienia, uzależniona od ilości dokumentacji i czasu trwania kontroli

 

Monika Napierska
tel. 602 415 202

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Benefita Sp. z o.o.

Al.Niepodległości 245/75

02-009 Warszawa

 

Adres biura:

Rakietników 8

02-495 Warszawa

 


Benefita Sp. z o.o. jest spółką zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000099505, kapitał zakładowy 5.000 PLN w pełni opłacony, 
NIP 7010413517,  z siedzibą 02-009 Warszawa, Al. Niepodległości 245 lok. 75