POMAGAMY W USTALENIU PRAWIDŁOWO NALICZONEJ DOTACJI ORAZ W UZYSKANIU DOPŁAT DO NIEDOSZACOWANEJ DOTACJI ZA LATA UBIEGŁE.

 

Z uwagi na trudności w interpretacji zapisów Ustawy o systemie oświaty - dotacja dla przedszkoli niepublicznych naliczana przez samorządy może nie uwzględniać wszystkich wymaganych wydatków bieżacych w przedszkolach publicznych.

Sposób naliczania dotacji jest różny w zalezności od tego która gmina nalicza dotację - pomimo jednolitych zapisów ustawowych w tej kwestii.

Na zlecenie klienta przygotowujemy ekspertyzy dotyczące poprawnei wyliczonej dotacji w danej gminie.

 

 

Monika Napierska
tel. 602 415 202

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Benefita Sp. z o.o.

Al.Niepodległości 245/75

02-009 Warszawa

 

Adres biura:

Rakietników 8

02-495 Warszawa

 


Benefita Sp. z o.o. jest spółką zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000099505, kapitał zakładowy 5.000 PLN w pełni opłacony, 
NIP 7010413517,  z siedzibą 02-009 Warszawa, Al. Niepodległości 245 lok. 75